लालबन्दि, फाल्गुन ०४ – यहि फागुन ४ र ५ गत्ते आयोजना हुने ईलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठि अर्को सुचना नभए सम्मका लागी बिशेष कारणबस स्थगित गरिएको ब्यहोरा सबैमा जानकारिको लागी अनुरोध गरिन्छ ।

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*